ยินดีต้อนรับ
 
www.bangkokdive.com

      | หน้าแรก | รู้จักเรา | เรียนดำน้ำกับเรา | เที่ยวกับเรา | อุปกรณ์ดำน้ำ | ติดต่อสอบถาม | การชำระเงิน |

Absolute Dive Resort

Absolute Dive Resort

Absolute Dive Resort

Absolute Dive Resort

Absolute Dive Resort

Absolute Dive Resort
Bali Dive Package

Absolute Dive Resort

เลือกวันเดินทางได้ตามความสะดวกของแต่ละท่าน

ตัวอย่างโปรแกรม 5 วัน 4 คืน

วันแรก
- รับจากสนามบินเข้าที่พัก Absolute Dive resort
- ถึงที่พัก Check in แล้วพักผ่อนสบาย ๆ กับบรรยากาศรีสอร์ทริมทะเล

วันที่สอง
- 3 Boat dives at Manta Point & Crystal bay
- บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
- บริการอาหารกล่องและน้ำดื่มบนเรือ

วันที่สาม
- 3 Dives at Tulamben
- บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
- อาหารกลางวันที่ห้องอาหารบนฝั่งบริเวณ Tulamben

วันที่สี่
- 3 Boat dives at Manta Point & Crystal bay
- บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
- บริการอาหารกล่องและน้ำดื่มบนเรือ

วันที่ห้า
- บริการอาหารเช้า Check out
- ส่งสนามบิน

หมายเหตุ
- รายการเดินทางท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการ
- ถ้ามีจำนวนผู้เดินทาง 2 - 8 ท่าน ท่านละ USD 550
- ถ้ามีจำนวนผู้เดินทางมากกว่า 8 ท่าน ท่านละ USD 500
- ถ้าต้องการพักห้องบังกะโลเพิ่มเงิน 10 USD ต่อคืนต่อห้อง
- ถ้าต้องการพักเดี่ยวคิดเพิ่ม 50% จากราคาปกติ

Extras:
- Padang Bai check Dive - 45 USD / Day / Diver (Min. 3 Divers)
- Equipment rental: 20 USD / Day / Set

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าที่พัก Absolute Dive Resort 4 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหารเช้าและอาหารกล่องวันดำน้ำ รวม 7 มื้อ ตามรายการ
- 9 Dives ตามรายการ
- Tanks, Weights และ Weight Belt
- สิ่งอำนวยความสะดวกของ Absolute Dive Resort
- Dive Leader ท้องถิ่น
- ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน ตามรายการ
- Free Nitrox for suitably qualified divers
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 รักษา 500,000 ตาม พรบ. การท่องเที่ยว
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าภาษีสนามบินที่บาหลี ท่านละ 150,000 Rp.
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และไฟฉายดำน้ำ

บริการอื่น ๆ
- สำหรับตั๋วเครื่องบิน ทางเรายินดีรับจองให้ท่าน แต่ราคาจะขี้นอยู่กับวันที่ท่านทำการจอง

การจองและชำระเงิน
- เดินทางได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
- มัดจำ 50% เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนวันเดินทาง 30 วัน
- ชำระ 100% เมื่อทำการจอง ในช่วงก่อนวันเดินทาง 30 วัน
- รับชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ใช้ อัตราแลกเปลี่ยน (ราคาขาย USD 50) ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่จะชำระเงิน

การยกเลิก
- หากท่านยกเลิกก่อน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง จะคิดเงิน 25%
- หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง จะคิดเงิน 50%
- หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง จะไม่คืนเงินให้
Deluxe Twin Bedroom

Absolute Dive Resort

Deluxe Double Bedroom

Absolute Dive Resort

Deluxe Triple Bedroom

Absolute Dive Resort

Bungalow Double Bedroom

Absolute Dive Resort


© Copyright www.bangkokdive.com 2003-2022 Mobile: 0-81-810-7889, 0-88-611-3388