ยินดีต้อนรับ
 
www.bangkokdive.com

      | หน้าแรก | รู้จักเรา | เรียนดำน้ำกับเรา | เที่ยวกับเรา | อุปกรณ์ดำน้ำ | ติดต่อสอบถาม | การชำระเงิน |

Adora Liveaboard

Adora Liveaboard

Maldives Liveaboard Package

     Adora Schedule                            Sting Ray Schedule

Adora Liveaboard     Sting Ray Liveaboard

ตัวอย่างโปรแกรม 8 วัน 7 คืน

Day 1
- Transfer from Airport to Liveaboard
- Tour Introduction & Formalities & Dive Gear Set Up
- Dive 1:Rasfari Thila North Male Atoll (Check Dive)
- Anchorage:Rasfari Lagoon - North Male Atoll

Day 2
- Dive 1: Rasfari Out, North Male Atoll l
- Dive 2: Rasdhoo Madivaru, North Ari Atoll
- Dive 3: Kura Mathi Manta
- Anchorage: Rasdhoo Madivaru - North Ari Atoll

Day 3
- Dive 1: Rasdhoo Madivaru
- Dive 2: Maaya Thila
- Dive 3: Maaya Thila,Night Dive
- Anchorage:Maaya Fushi Lagoon

Day 4
- Dive 1: Maaya Thila
- Dive 2: Maalhos Thila
- Dive 3: Penettone
- Anchorage:Innafushi

Day 5
- Dive 1: Thudufushi Thila
- Dive 2: Dhidhoo Out
- Dive 3: Hudhu Kuda Thila
- Anchorage: Dhangethi

Day 6
- Dive 1: Kudarah Thila
- Dive 2: Hathi Kandu, South Male Atoll
- Dive 3: Vilivaru Giri (Night Dive)
- Anchorage: Guraidhoo

Day 7
. - Dive 1: Guraidhoo South
- Anchorage: Hulhu Male Lagoon …

Day 8
- Departure after break fast on the 8th day morning.

หมายเหตุ
- รายการเดินทางท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการ

- ราคาและโปรแกรม อ่านได้ที่ Adora Schedule หรือ Sting Ray Schedule
- พักเดี่ยวคิดเพิ่ม 50% จากราคาปกติ

Extras:
- Equipment rental BCD = USD 10 Regulator = USD 10 Fins, Mask, Snorkel = USD 10 / Day

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าที่พัก Liveaboard พักห้องละ 2 ท่าน มีห้องน้ำส่วนตัวภายในห้องพัก
- ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือ
- น้ำดื่มบนเรือ
- 17 Dives ตามรายการ
- Tanks, Weights และ Weight Belt
- สิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ
- Dive Leader ท้องถิ่น
- ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน ตามรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าประกันภัยดำน้ำ ท่านละ USD10
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และไฟฉายดำน้ำ

บริการอื่น ๆ
- สำหรับตั๋วเครื่องบิน ทางเรายินดีรับจองให้ท่าน แต่ราคาจะขี้นอยู่กับวันที่ท่านทำการจอง


การจองและชำระเงิน
- มัดจำ 50% เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนวันเดินทาง 60 วัน
- ชำระ 100% เมื่อทำการจอง ในช่วงก่อนวันเดินทาง 60 วัน
- รับชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ใช้ อัตราแลกเปลี่ยน (ราคาขาย)ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่จะชำระเงิน

การยกเลิก
- หากท่านยกเลิกก่อนล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง จะคิดเงิน 50%
- หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง จะไม่คืนเงินให้
Sting Ray Liveaboard

Maldives Liveaboard

Maldives Liveaboard

Maldives Liveaboard

Maldives Liveaboard

Maldives Liveaboard


© Copyright www.bangkokdive.com 2003-2022 Mobile: 0-81-810-7889, 0-88-611-3388